Robert Capa Magyar
Fotográfiai Nagydíj 2016
Pályázati kiírás

A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ névadója születésének 102. évfordulóján kiírja a Robert Capa Magyar Fotográfiai Nagydíjhoz kapcsolódó 2016. évi pályázatot azon alkotók munkájának elismeréseképpen, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a magyar fotográfia területén.

A Capa-nagydíjat minden évben olyan, a fotográfia bármely ágában dolgozó alkotó kaphatja, aki szakmailag megalapozott múlttal rendelkezik és korábban kiemelkedő tehetségről tett tanúbizonyságot. A Capa Központ az ösztöndíjak és a díj kiosztásával is hangsúlyozni szeretné elkötelezettségét a társadalmat gazdagító kreatív művek elkészülése mellett. Az ösztöndíjak és a díj az alkotók további fejlődését és jövőbeni kísérletezésének előmozdítását szolgálja.

A Capa-nagydíj 2016 elnyerése pályázathoz kötött, jelölésre nincs mód. A pályázat nem anonim. A díjra egyéni alkotók vagy kis létszámú (maximum 5 fős) alkotócsoportok jelentkezhetnek. A pályázaton magyar vagy Magyarországon élő külföldi állampolgárok indulhatnak. Alkotócsoportok esetén a pályázók legalább fele kell, hogy megfeleljen ennek a feltételnek. Pályázni már folyamatban lévő, de még nem publikált munkával és a munka befejezését felvázoló szinopszissal lehet, amely kitér a munka végső formájára, installálásának tervezett módjára is. Publikálatlan anyagnak tekinthető minden olyan munka, amely tartalmazhat ugyan korábban már bemutatott elemeket, de az eredetitől eltérő koncepció szerint egy új művet hoz létre. A pályázatra olyan pályaműveket és szinopszisokat várunk, amelyek társadalmilag elkötelezett alkotói módokról tesznek tanúbizonyságot. A zsűri a pályázat első szakaszában három ösztöndíjast választ ki, akik a leadott szinopszisuk alapján folytatják a már megkezdett munkát és erről beszámolnak a zsűrinek. Ezek után, a pályázat második szakaszában a zsűri a három ösztöndíjas közül választja ki a nagydíjast. Az ösztöndíjasok megnevezése után a három nyertes a Capa-nagydíj pályázatán részt vevő anyagával más pályázaton nem indulhat a nagydíj bejelentéséig.

Pályázati díjak

Az ösztöndíjasok 500-500 ezer forint ösztöndíjban részesülnek.
A nagydíjas további 3 millió 500 ezer forintot vehet át.

Ösztöndíj
500
ezer
forint
Ösztöndíj
500
ezer
forint
Ösztöndíj
500
ezer
forint
Nagydíj
3,5
millió
forint
Az ösztöndíjak és a díj odaítéléséről neves magyar és nemzetközi szakemberekből álló, öttagú, független zsűri dönt. A zsűri munkáját a titkár segíti, akinek szavazati joga nincs. A zsűrizés több – online és személyes részvételű – fordulóban, zártkörűen és angolul zajlik.

A zsűri tagjai:

Horányi Attila, a zsűri elnöke
művészettörténész, esztéta, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Elméleti Intézetének docense
Krzysztof Candrowicz
a łódźi Nemzetközi Fotográfiai Fesztivál igazgatója és a Hamburgi Fotográfiai Triennálé művészeti vezetője
Oltai Kata
művészettörténész, kurátor
Marina Paulenka
fotográfus, az Organ Vida Nemzetközi Fotográfiai Fesztivál igazgatója
Clément Saccomani
a NOOR fotóügynökség ügyvezető igazgatója
titkár:
Virágvölgyi István, a Robert Capa Magyar Fotográfiai Nagydíj titkára

A nevezés szabályai

2016. január
a 2016. évi zsűri megnevezése
2016. március 1., kedd
pályázatok feltöltésének kezdete
2016. április 13., szerda dél
pályázatok beadási határideje
2016. május 25., szerda
eredményhirdetés, a három ösztöndíjas és a zsűrizés utolsó fordulójába bekerült finalisták megnevezése (Robert Capa halálának 62. évfordulója)
2016. október
az ösztöndíjasok elkészült munkáikról személyesen számolnak be nyilvános, angol nyelvű prezentáció keretében a zsűrinek
2016. október 21., péntek
a nagydíj átadása (Robert Capa 103. születési évfordulójának előestéje)

A pályázatot két nyelven, magyarul és angolul, kizárólag elektronikus úton, a capa-nagydij.capacenter.hu weboldalon lehet benyújtani, amelynek tartalmaznia kell:

1. A pályázóra vonatkozó alapinformációkat:

adatokat, elérhetőségeket, fényképet - az állampolgárságot vagy lakhelyet igazoló dokumentumot a szervezők a pályázat teljes ideje alatt kérhetnek

2. A pályaműre vonatkozó információkat:

  • a már készülő munka bemutatását (képek, képsorozatok – illetve kiegészítésként videók, videósorozatok, dokumentáció stb.)
  • szinopszist, projekttervet, amelyben a pályázó kifejti, hogy a készülő munkát hogyan kívánja befejezni, milyen végleges formát tervez a munka számára, hogyan tervezi installálni stb. (tartalmi kifejtés és ütemterv)

3. A pályázó munkásságának bemutatását:

  • részletes önéletrajzot
  • portfóliót, referenciamunkákat: minimum egy, maximum öt korábbi munka

A Capa Központ a díjazott műveket népszerűsíti. A nagydíjas nyertes anyagát 2017. május 25-én nyíló beszámoló kiállításon mutatja be a Központ, melynek előállítási költségeire a nagydíj szolgál fedezetül.

A Központ nem szerez szerzői jogot a készülő munkák felett, de korlátlanul használhat minden nyertes pályamunkát és az ahhoz kapcsolódó tartalmakat (fotókat, videókat, dokumentációt, könyvet stb.) a díjjal, annak népszerűsítésével, kommunikációjával stb. kapcsolatban.

A pályázat szabályainak, a formai követelmények vagy a határidők be nem tartása a pályázatból való kizárást vonhatja maga után. A leadott pályaművek tartalmáért az azt leadó pályázó viseli a teljes jogi felelősséget és annak minden következményét, amely lehet a pályázatból való kizárás is. A pályázat (ösztöndíj vagy díj) korábbi nyertesei nem vehetnek részt újra a pályázaton két évig. Nyertes alkotócsoportok tagjai más alkotócsoport tagjaként vagy egyéni pályamunkával; nyertes egyéni pályázók pedig alkotócsoport tagjaként újra indulhatnak a pályázaton.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni az nagydij@capacenter.hu címen lehet.