Szinopszis

„Az eszközök azért vannak, hogy támogassák az ötleteket. A legtökéletesebb eszközt szeretném használni arra, hogy kifejezzem azt amit mondani akarok, és ha ez a tánc, akkor táncolni fogok.” (Puklus Péter) - részlet az "Unsafe to Dance" című önálló kiállításom sajtóanyagából, C/O Berlin, Berlin, Németország - megtekinthető 2016 április 24-ig. http://www.co-berlin.org/en/peter-puklus-unsafe-dance

Egy harcos epikus szerelmi története

Az 'Egy harcos epikus szerelmi története - Trilógia és epilógus' egy fiktív kelet-közép-európai család szemén keresztül mutatja be a 20. század eseményeit és konfliktusait, melyek valójában csak inspirációként szolgálnak a készülő munkákhoz.

Puklus folyamatosan elemzi és megkérdőjelezi mind a körülötte lévő, mind belső világának látványát: játékosan mozog a dimenziók között, hogy a különböző jelenségeket, történeteket, érzelmeket minél alaposabban megismerje és bemutassa. Gyakran látszólag jelentéktelen helyzetekből vagy hétköznapi tárgyakból indul ki, amelyek az alkotás folyamata során új jelentéssel, illetve a művész asszociációival gazdagodnak.

Fotósorozataiban – amelyekben a művészi megformálás lépéseit is vizsgálja – radikálisan kiterjeszti a fotográfia tereit és felrobbantja a médium formai korlátait.

A Handbook to the Stars című sorozatban Puklus az emberi agy végtelen kapacitását, és azt a képességét tanulmányozza, hogy az elme szüntelenül történeteket gyárt és kapcsolatokat létesít közöttük. Sokszor teljesen összefüggéstelen gondolatok kapcsolódhatnak össze, amely egy állandó kísérlet arra, hogy a környezetünk ingereit feldolgozzuk. Ebben a rendszerben bizonyos elemek állandóak, mások pedig mozgásban vannak: pontosan úgy, ahogyan a csillagok és a bolygók az évmilliók során egymáshoz viszonyultak.

Személyes történeteke és történelmi események inspirálták az Epic Love Story of a Warrior című, sorozatot: A folyamatosan bővülő munkák sorát egy fiktív, kelet-európai család 20. századi története köti össze, amely a közösen megélt emlékképeket a születés, a szerelem és a halál hármas egységébe rendezi.

Puklus a fotográfiát elsősorban dokumentarista stílusban alkalmazza műveiben, munkamódszere azonban inkább egy szobrászhoz vagy performerhoz hasonlítható: háromdimenziós installációiban a képet folyamatosan új rétegekkel egészíti ki, váltogatva az álló-és mozgóképet, a digitális és az analóg technikát, eljátszva a formákkal, fényekkel, idővel és térrel.

Ezen a ponton egy kicsit eltérnék a szó szerinti angol-magyar fordítás folytatásától és megpróbálom összefoglalni, hogy hogyan is használnám fel a díjat:

A díj felhasználásának helye részben a készülő könyvem, a 'The Epic Love Story of a Warrior' című harmadik monográfiám tervezésének és nyomtatásának költségvetésében lenne. A jelenlegi állás szerint kb. 15-20 ezer euró lesz a könyv tervezésének és kiadásának költsége. A könyvet egy londoni székhelyű könyvkiadó, a Self Publish, Be Happy adja ki. Ehhez jön még hozzá, hogy a könyv bemutatását a kiadóval közösen New Yorkban tervezzük.

Mivel az 'Egy harcos epikus szerelmi története' című projekt összeségében viszonylag összetettre sikerült, a továbblépsre több út is kínálkozik mind a klasszikus értelembe vett fotó, mind a multimédia területén. Ehhez a továbblépéshez lenne másrészt nagyszerű segítség a Capa Központ általa alpított Nagydíj.

Üdvözlettel,

Puklus Péter